• Director(s)

  Nagisa Oshima

 • Production Year

  1976

 • Genre(s)

  Romance, Drama

 • Approx. running minutes

  98m

 • Cast

  Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda, Aoi Nakajima, Yasuko Matsui, Meika Seri, Kanae Kobyashi, Taiji Tonoyama, Kyoji Kokonae, Naomi Shiraishi, Shinkichi Noda, Komikichi Hari, Kikuhei Matsunoya, Akiko Koyama, Yuriko Azuma, Rei Minami, Machiko Aoki, Mariko Abe, Ky�ko Okada, Kiyami Yasuda, Hiroko Fuji, Tami Mitsubashi, Kumiko Ishii, Katsue Tamiyama, Hitomi Tsukuhara

Film

L'empire Des Sens - The Realm Of The Senses

Contains strong real sex, bloody mutilation and sexual fetish theme

 • Director(s)

  Nagisa Oshima

 • Production Year

  1976

 • Genre(s)

  Romance, Drama

 • Approx. running minutes

  98m

 • Cast

  Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda, Aoi Nakajima, Yasuko Matsui, Meika Seri, Kanae Kobyashi, Taiji Tonoyama, Kyoji Kokonae, Naomi Shiraishi, Shinkichi Noda, Komikichi Hari, Kikuhei Matsunoya, Akiko Koyama, Yuriko Azuma, Rei Minami, Machiko Aoki, Mariko Abe, Ky�ko Okada, Kiyami Yasuda, Hiroko Fuji, Tami Mitsubashi, Kumiko Ishii, Katsue Tamiyama, Hitomi Tsukuhara

Contains strong real sex, bloody mutilation and sexual fetish theme
Classified Date:
05/08/2009
Version:
2D
Use:
Cinema
Distributor:
BFI Films
Paperwork Remarks:
Abridged version
Classified Date:
13/03/1991
Version:
2D
Use:
Cinema
Distributor:
British Film Institute Ltd
Contains strong real sex, bloody mutilation and sexual fetish theme
Classified Date:
25/07/2011
Version:
2D
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Optimum Releasing
Classified Date:
30/08/2000
Version:
2D
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Nouveaux Pictures
Classified Date:
27/07/2009
Version:
2D
Use:
Cinema
Distributor:
BFI Films
Classified Date:
17/04/1991
Version:
2D
Use:
Cinema
Distributor:
British Film Institute Ltd
Classified Date:
03/01/2022
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Sony Pictures Home Entertainment
Classified Date:
03/01/2022
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Sony Pictures Home Entertainment
Classified Date:
03/01/2022
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Sony Pictures Home Entertainment
Classified Date:
03/01/2022
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Sony Pictures Home Entertainment
Classified Date:
03/01/2022
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Sony Pictures Home Entertainment
Classified Date:
03/01/2022
Use:
Physical media + VOD/Streaming
Distributor:
Sony Pictures Home Entertainment
 • Classified date

  25/07/2011

 • BBFC reference

  BVF062211

 • Language

  Japanese