The Journalist: Season 1 - Episode 5
 • Director(s)

  Michihito Fujii

 • Production Year

  2022

 • Release date

  13/01/2022

 • Genre(s)

  Dramas, Thrillers

 • Approx. running minutes

  49m

 • Cast

  Koji Ohkura, Shinobu Terajima, Tetsushi Tanaka, Mitsuru Fukikoshi, Denden, Shiro Sano, Ryusei Yokohama, Kaho Tsuchimura, Yusuke Santamaria, Jun Hashimoto, Ryoko Yonekura, Tomorowo Taguchi, Masato Hagiwara, Go Ayano, Tokio Emoto, Karin Ono, Hidetaka Yoshioka

Episode

The Journalist: Season 1 - Episode 5 - Episode 5

references to crime, suicide, drug misuse

A dedicated journalist doggedly pursues the truth about a government corruption scandal even as powerful enemies seek to neutralize her reporting.

 • Director(s)

  Michihito Fujii

 • Production Year

  2022

 • Release date

  13/01/2022

 • Genre(s)

  Dramas, Thrillers

 • Approx. running minutes

  49m

 • Cast

  Koji Ohkura, Shinobu Terajima, Tetsushi Tanaka, Mitsuru Fukikoshi, Denden, Shiro Sano, Ryusei Yokohama, Kaho Tsuchimura, Yusuke Santamaria, Jun Hashimoto, Ryoko Yonekura, Tomorowo Taguchi, Masato Hagiwara, Go Ayano, Tokio Emoto, Karin Ono, Hidetaka Yoshioka

 • Classified date

  12/01/2022

 • Language

  ja